MUHBA Via Sepulcral Romana

La via romana secundària, que arribava a la ciutat de Barcino per la porta sud del cardo maximus, tenia a banda i banda enterraments de les classes populars dels segles I a III de la nostra era.

GRATIS

7€ 5€ *


Plaça de la Vila de Madrid 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

Dm: 11-14h
Dg: 11-19h
Tanca: 1/1, 1/5, 24/6, 25/12

Catalunya (L1, L3), Urquinaona (L1, L4),
Liceu (L3), Jaume I (L4)

47, 59, H14, V13, V15, V17

Catalunya (L6, L7)

   

* Entrada combinada centres MUHBA

GRATIS

7€ 5€ *

La via romana secundària, que arribava a la ciutat de Barcino per la porta sud del cardo maximus, tenia a banda i banda enterraments de les classes populars dels segles I a III de la nostra era.

Plaça de la Vila de Madrid 
Tel. 93 256 21 22
www.museuhistoria.bcn.cat

Dm: 11-14h
Dg: 11-19h
Tanca: 1/1, 1/5, 24/6, 25/12

Catalunya (L1, L3), Urquinaona (L1, L4),
Liceu (L3), Jaume I (L4)

47, 59, H14, V13, V15, V17

Catalunya (L6, L7)

   

* Entrada combinada centres MUHBA